Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: E-learning

e-HR ARBO PAM Module 5 Gevaarlijke stoffen Basis

Deze e-learning is de basismodule uit de PAM-cursus module 5 "Veilig werken met gevaarlijke stoffen" voor Preventiemedewerkers Arbo & Milieu (PAM).
Deze module is voor cursisten verplicht ter voorbereiding voor het volgen van module 5 Gevaarlijke stoffen als onderdeel van de PAM-cursus.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

JCI, AOP 6, Radiologie & Nucleaire geneeskunde

In het kader van de JCI-accreditatie moeten medewerkers van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde niet alleen werken volgens de ziekenhuisbrede afspraken, maar ook volgens de afspraken die JCI specifiek stelt aan de afdeling. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Medisch rekenen casuïstiek: volwassenen

Deze e-learning is een vervolg op de basismodule rekenen en is specifiek bestemd voor zorgprofessioanals die op een afdeling werken waar volwassenen worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 5.-
 • Vanaf: Geen planning

Pathology of population screening for bowel cancer, Part 1

This course leads to harmonisation of diagnoses for the most common findings in the population screening program for bowel cancer, such as grade of dysplasia and type of polyp, and is aimed at pathologists, residents training in pathology and technicians.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Qdoc Kennissessie, incl. opstellen en bewerken processen

Met documenttype 'Proces' kun je zorgpaden, ketens weergeven of werkprocessen binnen een afdeling in Qportaal beschrijven.
Het weergeven ervan in Qportaal vraagt extra aandachtspunten; dit is in de learning space beschreven. In de praktijk komen er misschien nog vragen bij je op.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Veilig werken met cytostatica (E-learning)

De e-learning "Veilig werken met cytostatica" is voor verpleegkundigen en verzorgenden die in aanraking komen met de zorg rondom patienten die behandeld worden met cytostatica. 
Deze e-learning draagt bij aan de bewustwording rondom het veilig werken met cytostatica.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning