Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: Moeder en kind

Avondcyclus Jeugdgezondheidszorg

In de avondcyclus Jeugdgezondheidszorg; kinderen van A t/m Z staan we op 8 avonden uitgebreid stil bij onderwerpen die met regelmaat de revue passeren in de spreekkamer, maar ook bij zeldzamer problematiek.

I.v.m.Corona pandemie vinden de avond tot en met de zomer digitaal plaats.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Huisartsen
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 95.-
 • Vanaf: Geen planning

Beter samen beslissen

Deze module is een combinatie van individuele observaties, interviews en een analyse, gevolgd door een gezamenlijke intervisie. Op die manier kunnen we in korte tijd voor een groot leereffect zorgen. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Bijscholing neonatologie

Op de Neonatologieafdeling in een perifeer ziekenhuis liggen niet vaak hele zieke pasgeborenen. Op het moment dat er een zieke pasgeborene wordt opgenomen wil je kwalitatief goede zorg kunnen bieden. Dit betekent dat je deze specifieke kennis en vaardigheden op peil dient te houden.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 1.274.-
 • Vanaf: Geen planning

Huiselijk en Seksueel geweld

Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze cursus leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.  
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 495.-
 • Vanaf: Geen planning

Klinisch redeneren, hoe leer je dat aan je student?

In de workshop wordt aandacht besteed aan de verschillende methodes van klinisch redeneren en welke methodes worden aangeleerd aan studenten van de HAN en het ROC.
Het belang van klinisch redeneren wordt besproken in samenhang met de veranderingen in de toekomst en hoe je dat kunt inzetten in de (multidisciplinaire) samenwerking.
Daarnaast neemt de transfer naar studenten een grote plaats in. Op welke wijze leer jij je student om klinisch redeneren een automatische gedachtegang te laten zijn?. Hoe stel jij vragen aan studenten zodat zij klinisch redeneren?
Er is volop gelegenheid om te oefenen aan de hand van casussen. 


 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 130.-
 • Vanaf: Geen planning

Scholing verzorgen en vervangen jejunostomie katheter bij een kind

Tijdens een 2 uur durende, praktijkgerichte les ontvang je praktische instructies, kun je vragen stellen en oefenen met het uitvoeren van handelingen.  
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 166,11
 • Vanaf: Geen planning

Train de Trainer Onderwijsmodule ‘Naast Elkaar’

Wanneer jij deelneemt aan de Train de Trainer word je voorbereid op het begeleiden van de onderwijsmodule 'Naast elkaar' voor collega’s in jouw ziekenhuis. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen/ Verpleegkundig specialist
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Train de trainer: Beter samen beslissen

We vinden het belangrijk om samen met de patiënt te beslissen en we zijn goed op weg. Toch blijft er een verschil in ervaring. Zorgverleners zijn er vaak positiever over dan patiënten. Hoe overbrug je dat verschil? Via een train-de-trainermodule kun je collega's helpen bij het verbeteren van hun gesprekken. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Docenten
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Verdiepingsmodule KNR/EMB

De verdiepingsmodule EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt) behandelt de specifieke en onderliggende problematiek bij EMB. In de module is ruim aandacht voor het oefenen van skills. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 1.295.-
 • Vanaf: Geen planning

Verdiepingsmodule KNR/Het Jonge Kind

Verdiepingsmodule KNR/Het jonge kind gaat in op de problematiek en behandeling van het in ontwikkeling zijnde kind met een (verhoogd risico op) CP. De module kan worden gevolgd na het succesvol doorlopen van module KNR. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 1.095.-
 • Vanaf: Geen planning