Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: Talentontwikkeling

A5 Training Beter Werken met Autisme

De training is gericht op het verbeteren van communicatie, samenwerken en structureren van het werk. Zo wordt de inzetbaarheid van werknemers met autisme vergroot en de kans op uitval verkleind. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: Talentontwikkeling
 • Prijs: € 2.950.-
 • Vanaf: Geen planning

Praktijkleercentrum-MBO RHA & ROC

Tijdens de laatste stage van de opleiding komen de studenten voor het onderwijs naar het Praktijkleercentrum-MBO. Hier vindt de laatste verdieping in de theorie plaats voordat ze als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag gaan.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Docenten
 • Thema: Talentontwikkeling
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Topclass Innovation in Care

Bij de Topclass Innovation in Care krijg je gedurende een half jaar tools aangereikt om je verder te ontwikkelen tot leider in het verbeteren en borgen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Talentontwikkeling
 • Prijs: € 2.000.-
 • Vanaf: Geen planning

Topclass Medisch Onderwijs

De Topclass geeft je tools in handen om concreet toe te passen op vraagstukken op het gebied van medisch onderwijs: het ontwerpen, doceren, evalueren van onderwijs en onderzoek ernaar doen.

Deze Topclass zal starten in januari 2021. Inschrijven voor de wachtrij is mogelijk, je ontvangt bericht zodra er meer bekend is.  

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Talentontwikkeling
 • Prijs: € 2.000.-
 • Vanaf: Geen planning

Workshop OKP: begeleiden en beoordelen met EPA's

In deze workshop ga je praktisch aan de slag met Entrustable Professional Activities, de EPA’s. Hoe werk je met EPA’s? Hoe geef je de aios feedback in relatie tot verschillende EPA’s en bekwaamheidsniveaus? Hoe kom je als opleidingsgroep tot een bekwaamverklaring? En welke dilemma’s kom je tegen in het afstemmen van de dagelijkse begeleiding op het bereikte bekwaamheidsniveau van de aios?
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Docenten
 • Thema: Talentontwikkeling
 • Prijs: € 200.-
 • Vanaf: Geen planning

Workshop OKP: empower je aios!

We verwachten dat aios hun eigen leren vormgeven en daarbij persoonlijk leiderschap tonen. Dat ze zich kritisch reflectief opstellen en tegelijkertijd sensitief zijn voor wat de situatie van hen vraagt. Wat kun je als begeleider doen (of laten) om je aios hierin te ondersteunen? Empowerment kan helpen. Empowerment betekent dat je de aios in staat stelt optimaal gebruik te maken van zijn of haar talenten en capaciteiten: je geeft ruimte en stimuleert een optimale ontwikkeling.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Docenten
 • Thema: Talentontwikkeling
 • Prijs: € 200.-
 • Vanaf: Geen planning

Workshop OKP: Je opleidingsteam aanvoeren

Leer om je opleidingsteam en de verschillende talenten in je opleidingsteam mee te krijgen!

 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Docenten
 • Thema: Talentontwikkeling
 • Prijs: € 200.-
 • Vanaf: Geen planning