Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Aios

Balans Werk en Privé voor aios

Tijd kun je niet managen, maar je kunt wel jezelf managen in je beschikbare tijd. In deze workshop werken we met simulaties en eigen casuïstiek en richten we ons op energiemanagement. Naast de persoonlijke ontwikkeling in het kader van werk en opleiding, komt ook de balans werk en privé aan de orde.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Persoonlijk leiderschap
 • Prijs: € 430.-
 • Vanaf: Geen planning

Basiscursus Gynaecologische Anatomie

In de basiscursus Gynaecologische anatomie maak je kennis met de belangrijkste functioneel-anatomische aspecten van de buikwand, het bekken en de organen die betrokken zijn bij de voortplanting. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Overige medische specialismen
 • Prijs: € 375.-
 • Vanaf: Geen planning

Beter samen beslissen

Deze module is een combinatie van individuele observaties, interviews en een analyse, gevolgd door een gezamenlijke intervisie. Op die manier kunnen we in korte tijd voor een groot leereffect zorgen. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Cursus voor aios: opleiden van coassistenten in de klinische praktijk (OKP)

In de cursus 'Opleiden van coassistenten in de Klinische Praktijk' leer je als arts in opleiding tot specialist het opleiden en begeleiden van co-assistenten. Je leert wat leren in de klinische praktijk bevordert en belemmert en wat je eigen rol en voorbeeldfunctie daarbij is.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Docentprofessionalisering
 • Prijs: € 480.-
 • Vanaf: Geen planning

Ethiek in de Huisartspraktijk

In Ethiek in de Huisartspraktijk staan we stil bij de morele dimensie van uw handelen als huisarts.  
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Overige
 • Prijs: € 1.475.-
 • Vanaf: Geen planning

Evidence Based Medicine

In deze inleidende cursus worden de basisprincipes van Evidence Based Medicine (EBM) uitgelegd en toegepast op concrete vraagstukken. Aan de hand van eigen casuïstiek ga je aan de slag om tijdens de cursusdag alle stappen van EBM, onder begeleiding, te doorlopen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Overige
 • Prijs: € 330.-
 • Vanaf: Geen planning

Financieel Management

Bij de financieel-economische besturing gebruiken non-profitorganisaties in de praktijk steeds meer instrumenten uit de marktsector. Toch zijn er verschillen in doelstelling en werkwijze. Daarom is het van belang op de hoogte te zijn van het interne en externe financieel management.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Overige
 • Prijs: € 330.-
 • Vanaf: Geen planning

Gevorderden cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie

De Gevorderden cursus Toegepaste Gynaecologische anatomie behandelt de gynaecologische structuren en omliggende organen. Na deze actieve cursus kun je het geleerde direct toepassen in de praktijk van de gynaecoloog: het helpt je om veilig te kunnen opereren en ziektebeelden te kunnen herkennen. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Overige medische specialismen
 • Prijs: € 425.-
 • Vanaf: Geen planning

Huiselijk en Seksueel geweld

Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze cursus leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.  
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Eerstelijns zorg
 • Prijs: € 495.-
 • Vanaf: Geen planning

In de schoenen van je transmurale collega

Samenwerking tussen eerste en tweede lijn is in de laatste jaren steeds belangrijker geworden en zal de komende jaren nog belangrijker worden. Daarnaast is het van meerwaarde als de eerste en tweede lijn elkaars visie op zorg kennen, elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden kennen, een gezamenlijke visie op gezondheid en “(door)behandelen” ontwikkelen, hierin samenwerken en de zorg op elkaar en de patiënt afstemmen, oftewel: netwerkgeneeskunde.

 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Aios
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2 3