Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Medisch specialisten

Beter samen beslissen

Deze module is een combinatie van individuele observaties, interviews en een analyse, gevolgd door een gezamenlijke intervisie. Op die manier kunnen we in korte tijd voor een groot leereffect zorgen. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Calamiteitentraining interventie radiologie

Om adequaat te handelen tijdens acute situaties op de interventie radiologie is het noodzakelijk dat elke medewerker in elke situatie snel en gestructureerd kan handelen. Dit wordt jaarlijks geoefend. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Cricourse voor medisch specialisten

In deze cursus ga je je bekwamen in de invasieve noodluchtweg (cricothyrotomie).
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Overige medische specialismen
 • Prijs: € 750.-
 • Vanaf: Geen planning

Cursusleidersmiddag OKP

Op deze middag tref je collega's die vanuit dezelfde discipline de cursus OKP geven. Tijdens en na een lunch is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en ideeën. Aansluitend volgen we een workshop didactische werkvormen. De opbrengsten kan je direct toepassen in je dagelijkse werk en cursus OKP. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Dementie op jonge leeftijd: interprofessionele opleiding werken met jonge mensen met dementie

Deze opleiding biedt de benodigde tools om beter te leren werken met jonge mensen met dementie.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Eerstelijns zorg
 • Prijs: € 2.395.-
 • Vanaf: Geen planning

Financieel Management

Bij de financieel-economische besturing gebruiken non-profitorganisaties in de praktijk steeds meer instrumenten uit de marktsector. Toch zijn er verschillen in doelstelling en werkwijze. Daarom is het van belang op de hoogte te zijn van het interne en externe financieel management.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Overige
 • Prijs: € 330.-
 • Vanaf: Geen planning

Huiselijk en Seksueel geweld

Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze cursus leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.  
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Eerstelijns zorg
 • Prijs: € 495.-
 • Vanaf: Geen planning

Intern en extern management voor de arts

In deze cursus leer je alles over de onderlinge afhankelijkheden van de interne en externe factoren die van invloed zijn op je praktijk.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Persoonlijk leiderschap
 • Prijs: € 330.-
 • Vanaf: Geen planning

JCI, AOP 6, Radiologie & Nucleaire geneeskunde

In het kader van de JCI-accreditatie moeten medewerkers van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde niet alleen werken volgens de ziekenhuisbrede afspraken, maar ook volgens de afspraken die JCI specifiek stelt aan de afdeling. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Nascholingsavond Psychiatrie

De nascholing psychiatrie is een samenwerkingsverband tussen Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie, IrisZorg, Pompestichting, CWZ en Radboudumc. Tijdens elke nascholingsavond komt een ander onderwerp aan bod uit afwisselend de kinder-en jeugdpsychiatrie of de volwassenenpsychiatrie.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Overige medische specialismen
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2