Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Paramedici

Beter samen beslissen

Deze module is een combinatie van individuele observaties, interviews en een analyse, gevolgd door een gezamenlijke intervisie. Op die manier kunnen we in korte tijd voor een groot leereffect zorgen. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Calamiteitentraining interventie radiologie

Om adequaat te handelen tijdens acute situaties op de interventie radiologie is het noodzakelijk dat elke medewerker in elke situatie snel en gestructureerd kan handelen. Dit wordt jaarlijks geoefend. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

CT basisprincipes extern

De scholing CT basisprincipes is een vakinhoudelijke, praktische bijscholing gericht op de MBB-er die nog relatief kort werkzaam is op de afdeling en CT werkzaamheden gaat uitvoeren. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Prijs: € 675.-
 • Vanaf: Geen planning

Huiselijk en Seksueel geweld

Seksueel en familiaal geweld (acuut/structureel) komen vaak voor met gevolgen voor de gezondheid. Deze cursus leert u te signaleren, het geweld bespreekbaar te maken en een slachtoffer respectvol te benaderen. Deskundige zorg kunnen leveren is voor alle betrokken hulpverleners van groot belang.  
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Eerstelijns zorg
 • Prijs: € 495.-
 • Vanaf: Geen planning

JCI, AOP 6, Radiologie & Nucleaire geneeskunde

In het kader van de JCI-accreditatie moeten medewerkers van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde niet alleen werken volgens de ziekenhuisbrede afspraken, maar ook volgens de afspraken die JCI specifiek stelt aan de afdeling. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: E-learning
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Klinisch redeneren, hoe leer je dat aan je student?

In de workshop wordt aandacht besteed aan de verschillende methodes van klinisch redeneren en welke methodes worden aangeleerd aan studenten van de HAN en het ROC.
Het belang van klinisch redeneren wordt besproken in samenhang met de veranderingen in de toekomst en hoe je dat kunt inzetten in de (multidisciplinaire) samenwerking.
Daarnaast neemt de transfer naar studenten een grote plaats in. Op welke wijze leer jij je student om klinisch redeneren een automatische gedachtegang te laten zijn?. Hoe stel jij vragen aan studenten zodat zij klinisch redeneren?
Er is volop gelegenheid om te oefenen aan de hand van casussen. 


 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Acute zorg
 • Prijs: € 130.-
 • Vanaf: Geen planning

'Suffering, Death and Palliative Care', Advanced European Bioethics Course

Aim of the course is to educate participants on a range of ethical issues related to suffering and dying, palliative care and medically assisted death. Keynote lecture by dr. Els van Wijngaarden. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Research
 • Prijs: € 690.-
 • Vanaf: Geen planning

Train de trainer: Beter samen beslissen

We vinden het belangrijk om samen met de patiënt te beslissen en we zijn goed op weg. Toch blijft er een verschil in ervaring. Zorgverleners zijn er vaak positiever over dan patiënten. Hoe overbrug je dat verschil? Via een train-de-trainermodule kun je collega's helpen bij het verbeteren van hun gesprekken. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Communicatie en samenwerking
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Verdiepingsmodule KNR / Logopedie

De Verdiepingsmodule KNR/Logopedie biedt verdieping specifiek voor logopedisten die werken met kinderen met CP. Het principe van motorisch leren en functioneel oefenen staat op de voorgrond. De module kan worden gevolgd na het succesvol doorlopen van de Module KNR.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Overige
 • Prijs: € 1.495.-
 • Vanaf: Geen planning

Verdiepingsmodule KNR/EMB

De verdiepingsmodule EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt) behandelt de specifieke en onderliggende problematiek bij EMB. In de module is ruim aandacht voor het oefenen van skills. 
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Paramedici
 • Thema: Moeder en kind
 • Prijs: € 1.295.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2